Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022 12:08

Τροποποίηση όρων διακήρυξης για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση...»

Τροποίηση όρων διακήρυξης για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011385240)»

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022 09:59