Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022 11:02

Ηλεκρονικός Διαγωνισμός του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ - ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)

Ενημερώνουμε οτι δημοσιεύθηκε στον ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ», ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ - ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)» με συστημικό αριθμό:190579

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022 15:52