Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Αύγουστος 2022 10:39

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ.διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, π/υ μέχρι του ποσού των 151.000,00 -Α/Α 169819

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Αύγουστος 2022 19:10