Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 03 Αύγουστος 2022 09:58

«Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής αποστραγγιστικής τάφρου Οζερού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας - αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ - έτος 2021»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Αύγουστος 2022 16:20