Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 10:07

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις υπηρεσίες της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 17:02