Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 06 Σεπτέμβριος 2022 08:04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 730 τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αποπαγοποίησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Αιτ/νίας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 33.900,00 ευρώ (€)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Σεπτέμβριος 2022 15:37