Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022 09:55

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 16:05

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.