Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 09:35

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 15:23