Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022 20:32

«Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στα πλαίσια αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022 15:11