Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Οκτώβριος 2022 07:11

Επανάληψη διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού, Άνω των Ορίων, Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη Οριοθετήσεων και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε Υδατορέματα περιοχών Ερυμάνθου και Καλαβρύτων»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη Μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και Μελέτη Οριστικής Οριοθέτησης, σε δέκα (10) συνολικά χειμάρρους εντός ή εκτός οικιστικής περιοχής (οικισμών) των Δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου του Ν. Αχαΐας. Συγκεκριμένα αφορά στους ποταμούς ή χειμάρρους:

 • Κλείτωρ - Ξερόρεμα,
 • Βουραϊκό,
 • Λιβαρτζινό ρέμα,
 • Σοπωτού ρέμα και ρέμα Λαγκάδας Πλανητέρου, του Δήμου Καλαβρύτων
 • Ρέμα Αγ. Ανδρέα Χαλανδρίτσας,
 • Ρέμα Αγ. Βαρβάρας,
 • Ρέμα Φαρρών και
 • Δύο (2) Ρέματα Βασιλικού του Δήμου Ερυμάνθου.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:

 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Γεωλογική Μελέτη  
 • Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
  1. Υδρολογική Μελέτη
  2. Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφης ροής,
  3. Μελέτη έργων Διευθέτησης  Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Οριστικής μελέτης

Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ

Παράλληλα θα συνταχθεί η μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός μελέτης, ΕΣΥ κ.λ.π).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Οκτώβριος 2022 15:16