Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Οκτώβριος 2022 14:18

Διακήρυξη για Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου υποστήριξης των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας και Ηλείας για την προετοιμασία του φακέλου για ένταξη σε προγράμματα ενερ/κής αναβ/μισης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Οκτώβριος 2022 15:20