Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2022 07:47

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2022, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 37.200,00€

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2022 14:50