Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022 11:09

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ. διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων», Π/Υ 110.000,00 € με ΦΠΑ - ΑΑ 155652

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022 19:21