Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 07:17

Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια φαρμάκων που θα καλύψουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.635,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 12:00