Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 10:46

Διευκρίνηση για το Διαγωνισμό Μεταφοράς Μαθητών για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (και είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής τους στο ΔΣΑ κατά την ένταξή τους στο μητρώο), θα χρειαστεί να υποβάλουν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης όπως αναφέρεται στη διακήρυξη στο κεφάλαιο 2.4.3.1.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 12:01