Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 13:14

Διακήρυξη 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος αγορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμών για την Π.Ε.  Αιτωλ/νίας  για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018, στο πλαίσιο του ΔΣΑ, συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά στους προηγούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 43916.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 14:24