Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017 13:01

Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικών Προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2017-2018

Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικών Προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2017-2018, προϋπολογισμού 5.651.100,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής οικονομικών προσφορών:  Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών : Τετάρτη 04/10/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των ανωτέρω οικονομικών προσφορών : 10/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017 13:42