Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Νοέμβριος 2017 11:47

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για Προμήθεια 690.000,00 κιλών (kg) ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 120.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ,για την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 14:56