Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2017 15:46

9η Διαπραγμάτευση της Π.Ε. Αχαΐας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ειδικών σχολείων

Διευκρινίζεται ότι μόνο όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στην 9η Διαπραγμάτευση.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2017 14:00