Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 11:15

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 ν.4412/2016 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης,θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Έδρας της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 13:51