Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 14:07

Προμήθεια επίπλων για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΑ ΤΗΝ:

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αφορά την προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα 30 καρέκλες γραφείου (τύπου Διευθυντικές), 30 καρέκλες απλές επισκεπτών, 2 γραφεία με γωνία, 2 ντουλάπες γραφείου, 2 τραπέζια μεγάλα για την Δ/νση Μεταφορών (Τμήματα Αγρινίου και Μεσολογγίου) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας."

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 5 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Συνημμένα η Πρόσκληση και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 14:13