Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2018 14:28

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την εξέδρα που θα χρησημοποιηθεί κατά τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2018 16:43