Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 14:31

Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του έργου "Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως"

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 17:00