Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 09:38

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το 1ο υποέργο με τίτλο: «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 13:26