Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 10:57

Ανακοίνωση για υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για μεταφορά μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Μάιος 2018 13:28