Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 10:15

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση του οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 14:11