Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Μάιος 2018 08:09

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών συνολικού προυπολογισμού έως 118.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Μάιος 2018 10:10