Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Μάιος 2018 12:39

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνσιμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Ιούνιος 2018 08:52