Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2018 08:06

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις βλαβών από τις θεομηνίες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2016 σε Δήμους της Π.Ε. Ηλείας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ", Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Πηνειού της Π.Ε Ηλείας»προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 801/2017,με ενάριθμο 2017ΕΠ80100008.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2018 12:44