Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2018 12:29

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτων των ορίων του έργου «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης»

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:
Είναι να αποκατασταθούν κακοτεχνίες και ασυνέχειες που έχουν εντοπισθεί στην σχετική μελέτη του Δ. Πηνειού καθώς και βλάβες που έχουν προκληθεί στο αποχετευτικό δίκτυο. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ή ανακατασκευή των αντίστοιχων τμημάτων αγωγών και φρεατίων επίσκεψης καθώς και παρεμβάσεις σε θέσεις που η όδευση του ΚΑΑ τέμνει τα δίκτυα άρδευσης και αποστράγγισης ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια του αγωγού.Στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής γίνεται αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2018 13:26