Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018 08:39

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια 690.000,00 κιλών (kg) ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018 11:59