Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018 13:06

Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης αλυσοπρίονων ξύλων, θαμνοκοπτικών πλάτης, χειροκίνητου χορτοκοπτικού κλπ εξοπλισμού εργοταξίων Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης αλυσοπρίονων ξύλων, θαμνοκοπτικών πλάτης, χειροκίνητου χορτοκοπτικού κλπ εξοπλισμού εργοταξίων Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018 13:35