//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 12:24

Εφαρμογή Συμπληρωματικού Μέτρου Σ0503 της 1ης αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ στα Υδατικά Διαμερίσματα της ΠΔΕ

Συντάκτης:  Στέφανος Παπαζησίμου
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια της 1ης αναθεώρησης στα ΥΔ 01, 02 και 04:

1. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 901 ΦΕΚ4681Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

2. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 894 ΦΕΚ4665Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

3. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 898 ΦΕΚ4678Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων μέτρων των Διαχειριστικών Σχεδίων των Υδατικών Διαμερισμάτων στην έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε, σε συνεργασία και με την Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι υλοποιεί από το 2016 πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή συμπληρωματικού μέτρου 5.04 των αρχικών ΣΔ.

Σε συνέχεια της 1ης αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ το συμπληρωματικό Μέτρο 5.04 αντικαταστάθηκε και συνεχίζεται με το μέτρο Σ0503 με χωρική εφαρμογή στα ΥΔ EL01, EL02 και EL04. Το συμπληρωματικό μέτρο Σ0503 των εγκεκριμένων ΣΔΛΑΠ, μετά την πρώτη τους αναθεώρηση, προβλέπει τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης από βιομηχανικές, μεταποιητικές και κτηνο-πτηνοτροφικές μονάδες εντός λεκάνης απορροής του ΥΣ, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

 

Το μέτρο Σ0503,σε σχέση με το μέτρο 5.04, επεκτείνει την εφαρμογή των ελέγχων μεταποιητικών σε ένα μεγαλύτερο αριθμό επιφανειακών υδατικών συστημάτων, τα οποία παρουσιάζουν μέτρια ή άγνωστη γενική κατάσταση στις Λεκάνες απορροής 27, 28 και 29 του EL02 και EL01, ενώ πλέον επεκτείνεται και στο EL04 για τα Επιφανειακά ΥΣ του με κατάσταση κατώτερη της καλής, είτε οικολογική είτε χημική.

 

Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί ώστε να ικανοποιεί και το μέτρο Σ0503 της 1ης αναθεώρησης που αποτελεί συνέχεια του μέτρου 5.04 που εφαρμόζεται από το 2016 σε τμήματα των ποταμών παρακάτω:

ΥΣ: ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ π.

Κωδ. Υδατ. Σώματος:EL0227R001300013N
Συμπληρωματικό Μέτρο:Έλεγχοι τήρησης των ορίων διάθεσης στο ΥΣ από παρακείμενες μεταποιητικές και βιομηχανικές μονάδες 2 φορές ετησίως

ΥΣ: ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΣ
Κωδ. Υδατ. Σώματος: EL0228R000404024N

Συμπληρωματικό Μέτρο: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων. Έλεγχοι τήρησης των ορίων διάθεσης στο ΥΣ από παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες (2 φορές ετησίως)

ΥΣ: ΠΗΝΕΙΟΣ
Κωδ. Υδατ. Σώματος: EL0228R000201002N

Συμπληρωματικό Μέτρο: Έλεγχοι εκπομπής ρύπων. Έλεγχοι τήρησης των ορίων διάθεσης στο ΥΣ από παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες (3 φορές ετησίως)

 

Επιπλέον κρίθηκε σκόπιμη η παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σε 3-4 σημεία των ανωτέρω ποταμών τουλάχιστον 3-4 φορές ετησίως και σε θέσεις όπου το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης δεν έχει εγκατεστημένους σταθμός για την παρακολούθηση τους. Τα αποτελέσματα θα συνδυάζονται με τους τυχόν ελέγχους σε παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες και θα συμβάλουν τόσο στον καθορισμό των πιέσεων στα συγκεκριμένα τμήματα των ποταμών όσο και στην μετέπειτα φάση αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης. Οι θέσεις που επιλέχθηκαν στα συγκεκριμένα τμήματα των ποταμών δεν επικαλύπτονται σε σχέση με τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και έχουν ως στόχο να παρέχουν στοιχεία επικουρικά στο Εθνικό Δίκτυο όσο και να βοηθήσουν την υπηρεσία μας στον έλεγχο αναφορών για υποβάθμιση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή. Στους Διαδικτυακό Χάρτη παρουσιάζονται οι θέσεις εποπτικής παρακολούθησης στα σχετικά τμήματα των ποταμών.

ΥΣ: ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ π.
Παρακολουθούνται εποπτικά οι θέσεις ΒΡ-1, ΒΡ-3, ΒΡ-4 και ΒΡ-5), από το Σκεπαστό και μέχρι του σταθμού του ΕΔΠ KALAVRITA βορειοανατολικά της πόλης των Καλαβρύτων σε συνάρτηση με την ύπαρξη μεταποιητικών μονάδων γάλακτος πλησίον του ποταμού.

 

ΥΣ: ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΣ
Παρακολουθούνται εποπτικά οι θέσεις ΠΡΠ-1 και ΠΡΠ-2 μεταξύ των σταθμών ΕΔΠ PARAPIROS και PIROS βορειοδυτικά από το Χαϊκάλι και τον Αγ. Στέφανο και κυρίως σε συνάρτηση με την ύπαρξη μεταποιητικών μονάδων (ελαιοτριβεία) πλησίον του ποταμού.

 

ΥΣ: ΠΗΝΕΙΟΣ
Παρακολουθούνται εποπτικά οι θέσεις ΠΝ-1, ΠΝ-2 και ΠΝ-3 μεταξύ των σταθμών ΕΔΠ ILIDAS και PINIOS.

 

Δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος στο σχετικό κεφάλαιο της αναρτημένης έκθεσης 2019-2020.

 

Δείτε το πληροφοριακό χάρτη της ΠΔΕ για τα παραπάνω (PDEmap)

 

Μεταφορτώστε την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 την ΕΚΘΕΣΗ 2017-2018 και ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019-2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Αύγουστος 2021 09:53