//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2012 12:14

Πράξη επιβολής προστίμου ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας κατασκευής μερών μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών κουφωμάτων  ιδιοκτησίας «Αθαν.Αρέτας-Δημ.Αρέτας» ΕΕ που βρίσκεται εντός οικισμού Μπούζας Αιτωλικού Δήμου Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Χορήγηση (α) άδειας μηχανολογικής επέκτασης και (β) εισήγησης για κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων ψυγείου – διαλογητηρίου σπαραγγιών και λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΧΕΛΩΟΣ» .

Σελίδα 69 από 71