Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2011 12:05

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας στο πρόγραμμα INTERREG IVC

Επτά συνολικά προτάσεις, που συνδέονται με τις πολιτικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, υπεβλήθησαν από την Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC.

Το πρόγραμμα, ως γνωστόν, έχει σαν σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.

Το πρόγραμμα INTERREG IVC χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κατά 85% ενώ το υπόλοιπο 15% είναι κρατική χρηματοδότηση.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η ΝΕΑ συμμετέχουν με 7 προτάσεις συνολικά, που υποβλήθηκαν από δημόσιους φορείς στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Αγγλία. Όλη η προετοιμασία για τη συμμετοχή στις προτάσεις και των δυο φορέων έγινε από τη ΝΕΑ.

Τα θεματικά αντικείμενα των έργων ενισχύουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα αφορούν τους εξής τομείς:

 • Προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων με βάση το τρίπτυχο πολιτικές διακυβέρνησης – ανάγκες αγοράς – εκπαίδευση. Η ενίσχυση αυτή συνδέεται άμεσα με καλές πρακτικές σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των θερμοκοιτίδων, την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και με τα επίπεδα συνεργασίας και τα δίκτυα υποστήριξης των θερμοκοιτίδων.
 • Διερεύνηση λύσεων για τη τόνωση της επιχειρηματικότητας των Περιφερειών που διέρχονται οικονομική κρίση, μέσω της διαφοροποίησης των οικονομιών τους. Οι λύσεις που προτείνονται κινούνται προς μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, αξιοποιώντας το ενδογενές δυναμικό των περιοχών όπως το φυσικό περιβάλλον, η παράδοση, η τέχνη, ο πολιτισμός κ.α.
 • Προώθηση της «κοινωνικής οικονομίας» και των «κοινωνικών επιχειρήσεων» ως μέσο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, εισάγοντας τη τριπλή προσέγγιση Διακυβέρνηση -  Αγορά – Εκπαίδευση, ώστε να εξαχθούν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και μεθοδολογίες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας από το εκπαιδευτικό στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Προώθηση πολιτικών στον τομέα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα της δημιουργίας επιχειρήσεων για τη συμβολή στη μείωση της ανεργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικότερα των αγροτικών περιοχών, ακολουθώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020 και στοχεύοντας στην προώθηση της εντατικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου για τα τοπικά μνημεία που θα διανέμεται στους τελικούς χρήστες μέσω των αγορών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.
 • Βελτίωση των πολιτικών που σχετίζονται με τις δημόσιες μεταφορές και συγκοινωνίες και πιο συγκεκριμένα μέσω της πραγματοποίησης μελετών για την ενοποίηση περιφερειακών και αστικών μαζικών μέσων μεταφοράς σε επίπεδο δρομολογίων, εισιτηρίων κ.α. και το σχεδιασμό τερματικών σταθμών και χώρων στάθμευσης τύπου "Park & Ride". Ο απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση αυτών ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της βελτίωσης της ποιότητας εργασίας και των προϊόντων, της επένδυσης στην οικονομία της γνώσης και τους νέους, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογικών καινοτομιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δυο φορέων ανέρχεται σε 900.000 € περίπου, ενώ τα έργα εφόσον εγκριθούν θα υλοποιηθούν την περίοδο 2012 – 2014.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος του 2011 από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του INTERREG IVC.

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.