Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 08:06

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού μέχρι του

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 10:18