Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 09:02

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤ/ΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤ/ΣΗ-ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», Προϋπ: 1.500.000,00€

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 10:34