Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 13:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 13:24