//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 15:01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 09:20