Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 10:34

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» με προϋπολογισμό έργου: 920.000€

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» με προϋπολογισμό έργου: 920.000€ με Φ.Π.Α. (Σ.Α.Ε.Π.501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 13:20