Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 11:30

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου:
<<ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 >>
Προϋπολογισμού: 7.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 17:04