Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 15:15

Ανοικτή διαδικασία για δημόσια σύμβαση του έργου: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών και συντήρηση υφιστάμενων έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019-2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 15:42