Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Μάρτιος 2020 11:47

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την διακίνηση της επείγουσας μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της ΠΔΕ», μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Μάρτιος 2020 15:04