Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Μάιος 2020 09:13

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την ετήσια «Ασφάλιση της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ηλείας που αφορά τις υποχρεωτικές εκ του νόμου καλύψεις για το έτος 2020-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021,   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Μάιος 2020 12:35