Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 10:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 2 άτομα με αντικείμενο τη διαχείριση του έργου INNOXENIA - (Κωδικός αναφοράς Κ1)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 11:06