Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 13:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 16:07