Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Γεωχωρικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Εποπτείας

To Γεωχωρικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Εποπτείας καταρτίστηκε το 2016 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αναφορά στοιχείων - δεδομένων μέσω πλατφόρμας εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, με δυνατότητα διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Εποπτείας περιλαμβάνει τους εξής στόχους:

1. έλεγχο της ορθής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεων και Οικισμών (Βιολογικοί Καθαρισμοί)
2. τη διερευνητική παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης του αέρα σε αστικά κέντρα της ΠΔΕ
3. τη διερευνητική παρακολούθηση ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Π.Δ.Ε.
4. τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης σε επιλεγμένα Υδατικά Συστήματα από παρακείμενες μεταποιητικές και βιομηχανικές μονάδες
5. τη συμπληρωματική εποπτική παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σε τμήματα των ποταμών Βουραϊκός, Πηνειός και Παραπείρος
6. Την απογραφή πιέσεων στα υδατικά συστήματα της Π.Δ.Ε.
7. Τον έλεγχο διαχείρισης αποβλήτων στις μεγάλες Υγειονομικές Μονάδες της Π.Δ.Ε.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου Γεωχωρικού Σχεδίου γίνεται δυνατή η άμεση πρόσβαση και διαχείριση της περιβαλλοντικής πληροφορίας με ένα εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης όπως είναι το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την περιβαλλοντική εποπτεία, την αντιμετώπιση προβλημάτων και διάχυση της πληροφορίας. Συγκεκριμένα:

α) Σε επίπεδο σχεδιασμού είναι δυνατή η άντληση δεδομένων τα οποία αφορούν συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες και συγκεκριμένες τιμές παραμέτρων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση καταστάσεων και στη λήψη σχετικών αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης κρίσεων.
β) Σε επίπεδο προγραμματισμού των υπηρεσιών είναι εφικτός ο καθορισμός εργασιών υπαίθρου με ακρίβεια, η αποφυγή επικαλύψεων ή λανθασμένων επαναλήψεων, και η διάχυση των αποτελεσμάτων σε συναρμόδιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς.

Για το συγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Εποπτείας η Περιφέρεια Δυτικής απέσπασε συνολικά δύο βραβεία από ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς. Συγκεκριμένα:

Α. Το 2ο Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού στα πλαίσια των Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον 2015, από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) και

Β. το βραβείο OIKOΠOΛIΣ 2016 - Βραβείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιβαλλοντική Πολιτική από τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY

 

Δήλωση αποποίησης Ευθύνης: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των γεωχωρικών δεδομένων άλλων υπηρεσιών και φορέων, τα οποία παρουσιάζονται στους πληροφοριακούς χάρτες της. Τα δεδομένα που προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί μόνο και έτσι ώστε να παρουσιάζονται στα όρια της ΠΔΕ και έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.

 
Δείτε το πληροφοριακό χάρτη της ΠΔΕ για τα παραπάνω  (εδώ)

Επιπλέον ο ίδιος χάρτης είναι διαθέσιμος και για smartohones με χρήση της παρακάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://m.qgiscloud.com/stpapaz/PDEmap

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.