Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την αριθ. 41337/194/2011 απόφαση της προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για το έτος 2011, που θα αναλάβει την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, φωτοτύπηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Ανάδειξη προμηθευτών εντομοκτόνων σκευασμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας 2011.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης Σ.Ο.Χ. 1/2011 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για πρόσληψη ενός (01) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας.

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Σελίδα 113 από 114